اخبار استخدام و دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی بانک ملت

۱۷ مطلب با موضوع «نمونه سوالات» ثبت شده است

نمونه سوال رایگان تخخصی رشته آنالیز ریاضی- استخدامی بانک ملت

نمونه سوال رایگان اختصاصی درس آنالیز ریاضی - استخدامی بانک ملت

ادامه مطلب...
۲۵ آبان ۹۴ ، ۱۴:۵۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
hasan pori

نمونه سوال رایگان تخخصی رشته مبانی ماتریس ها و جبر خطی - استخدامی بانک ملت

نمونه سوال رایگان درس اختصاصی مبانی ماتریس ها و جبر خطی -  استخدامی بانک ملت

ادامه مطلب...
۲۵ آبان ۹۴ ، ۱۳:۵۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
hasan pori

نمونه سوال رایگان تخخصی رشته آمار و احتمال - استخدامی بانک ملت

نمونه سوالات رایگان درس آمار و احتمال - استخدام بانک ملت

ادامه مطلب...
۲۵ آبان ۹۴ ، ۱۳:۳۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
hasan pori

دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی مبانی آنالیز عددی بانک ملت

نمونه سوالات استخدامی دروس تخصصی  مبانی آنالیز عددی  - بانک ملت

ادامه مطلب...
۱۸ آبان ۹۴ ، ۲۱:۳۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
hasan pori

دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی حسابرسی بانک ملت

نمونه سوالات استخدامی دروس تخصصی  حسابرسی به همراه پاسخنامه - بانک ملت

1- درمواردی که مدارک ثبت دائمی موجودیها به تعداد و ریال نگهداری میشود وسیستم کنترل های داخلی ضعیف است. حسابرسان احتمالا در خصوص موجودی مواد و کالا کدام مورد را اعلام میکنند؟ 
1) آزمون های مربوط به کشف خرید های ثبت شده را در پایان سا ل ، افزایش میدهد .
2) از صاحب کار میخواهند که شمارش موجودی ها را برای پایان سال مالی برنامه ریزی کنند .
3) از صاحب کار خود مصرانه میخواهند که اقلام موجودی ها را چندین بار در طول سال شمارش کنند .
4) در یک بند توضیحی در گذارش حسابرسی به موضوع ضعف سیستم اشاره مینماید و اضهار نظر مشروط ارائه میکند .
ادامه مطلب...
۱۸ آبان ۹۴ ، ۲۰:۱۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
hasan pori

دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی پول و بانکداری بانک ملت

نمونه سوالات استخدامی دروس تخصصی  پول و بانکداری به همراه پاسخنامه - بانک ملت

**مهمترین پول در یک سیستم اقتصادی ........ می باشد.

الف) سپرده ب) مسکوک ج) اسکناس د) سپرده و اسکناس 

ادامه مطلب...
۱۸ آبان ۹۴ ، ۱۹:۲۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
hasan pori

دانلود رایگان سوالات تخصصی حسابداری بانک ملت

سوالات استخدامی دروس تخصصی حسابداری به همراه پاسخنامه - بانک ملت1- کدامیک از اقلام زیر دارایی به حساب نمی آید؟
  
الف)آپارتمان                    ب)موجودی بانک                     ج)بد هکاران              د) بستانکاران

2-موسساتی که خدماتی رابه مشتریان عرضه و در ازای آن کارمزد یا حق الزحمه دریافت می کنند...................... میگویند. 
الف)موسسات بازرگانی               ب)موسسات تولیدی                 ج)موسسات خدماتی            د)موسسات انتفاعی   

ادامه مطلب...
۱۶ آبان ۹۴ ، ۱۹:۴۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
hasan pori

دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی مدیریت مالی بانک ملت با جواب

سوالات رایگان استخدامی مدیریت مالی بانک ملت :


1)نرخ بازده مورد توقع سهامداران عادی در یک شرکت تابعی از:

 

الف)نرخ بهره بدون ریسک     ب)میزان ریسک تجاری شرکت

ج)میزان ریسک مالی                   د)هر سه عامل فوق الذکر


ادامه مطلب...
۱۶ آبان ۹۴ ، ۱۹:۱۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
hasan pori

دانلود رایگان سوالات استخدامی تئوریهای مدیریت بانک ملت

نمونه سوالات رایگان استخدامی تخصصی رشته تئوری مدیریت با جواب بانک ملت :


۱٫انصاف مشاهده شده در نتایج منابع تعربف کدام نوع عدالت است؟

۱)مبادله ای

۲)روشی

۳)توزیعی

۴)مراوده ای

گزینه ۳

ادامه مطلب...
۱۶ آبان ۹۴ ، ۱۸:۵۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
hasan pori

دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی اقتصاد خرد و کلان - بانک ملت (با پاسخنامه)

نمونه سوالات رایگان استخدامی اقتصاد خرد و کلان - بانک ملت


 تابع عرضه ای به صورت Q = 2P است. کشش قیمتی عرضه در قیمت 15 برابر است با: 

      1) صفر 2) یک

     3) 30  4) بی نهایت

پاسخ: گزینه «2»

ادامه مطلب...
۱۶ آبان ۹۴ ، ۱۶:۳۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
hasan pori