لیست شهرهای استخدامی بانک ملت در  شهرهای استان البرز ، کرج در سال 94:شغل بانکدار:

شهریار کرج ۱۴ مرد و زن بانکدار
طالقان اشتهارد ۱۴ مرد


شغل نگهبان:


البرز کرج ۱۴ مرد نگهبان

برای آزمون استخدامی بانک ملت در سال 94 آماده شوید: