لیست شهرهای استخدامی بانک ملت در استان تهران  در سال 94:


شغل بانکدار و متصدی:

تهران گیلاوند بومهن رودهن آبسرد ورامین پاکدشت اسلامشهر شهرری رباط کریم تهران ۱۴ مرد و زن بانکدار
تهران ۱۴ مرد و زن متصدی امور اداری

شغل نگهبان:

تهران تهران ۱۴ مرد نگهبانبرای آزمون استخدامی بانک ملت در سال 94 آماده شوید: