لیست شهرهای استخدامی بانک ملت در استان مازندران در سال 94:


شغل بانکدار:

مازندران ساری قائم شهر بابل آمل ۱۴ مرد و زن بانکدار
بهشهر بابلسر ۱۴ مرد

شغل نگهبان:

مازندران چالوس ساری آمل ۱۴ مرد نگهبان


برای آزمون استخدامی بانک ملت در سال 94 آماده شوید: