لیست شهرهای استخدامی بانک ملت در استان مرکزی در سال 94:


شغل بانکدار:

مرکزی اراک ۱۴ مرد و زن بانکدار
ساوه محلات شازند تفرش ۱۴ مرد

شغل نگهبان:

مرکزی اراک ساوه ۱۴ مرد نگهبان


برای آزمون استخدامی بانک ملت در سال 94 آماده شوید: