لیست شهرهای استخدامی بانک ملت در استان همدان در سال 94:


شغل بانکدار:

همدان همدان ۱۴ مرد و زن بانکدار
رزن کبودرآهنگ ملایر فامنین اسدآباد تویسرکان ۱۴ مرد

شغل نگهبان:

همدان همدان ۱۴ مرد نگهبان


برای آزمون استخدامی بانک ملت در سال 94 آماده شوید: