لیست شهرهای استخدامی بانک ملت در استان کهکیلویه و بویراحمد در سال 94:


شغل بانکدار:

کهکیلویه و بویراحمد یاسوج دوگنبدان دهدشت ۱۴ مرد و زن بانکدار

شغل نگهبان:

کهکیلیویه و بویراحمد یاسوج ۱۴ مرد نگهبان


برای آزمون استخدامی بانک ملت در سال 94 آماده شوید: