لیست شهرهای استخدامی بانک ملت در استان گیلان در سال 94:


شغل بانکدار:

گیلان رودبار صومعه سرا فومن ۱۴ مرد و زن بانکدار
ماسال لشت نشاء کیاشهر ۱۴ مرد

شغل نگهبان:

گیلان رشت لاهیجان بندر انزلی ۱۴ مرد نگهبان


برای آزمون استخدامی بانک ملت در سال 94 آماده شوید: