لیست شهرهای استخدامی بانک ملت در استان یزد در سال 94:


شغل بانکدار:

یزد مهریز بافق میبد تفت یزد ۱۴ مرد و زن بانکدار
مروست اردکان شرف آباد ابرکوه ۱۴ مرد

شغل نگهبان:

یزد یزد ۱۴ مرد نگهبان


برای آزمون استخدامی بانک ملت در سال 94 آماده شوید: