آیا بانک ملت در استخدام سال 94 دیپلم استخدام میکنید؟


بانک ملت در سال 94 با شرایط زیر فاغ التحصیلان دیپلم را استخدام مینماید:


نگهبان (دیپلم) کلیه رشته ها (مورد تایید وزارت آموزش و پرورش)


تبصره:

۶ صرفاً داوطلبان دارای مدرک تحصیلی دیپلم/کارشناسی (با توجه به رده شغلی مورد درخواست)، مجاز به شرکت در آزمون بوده و متقاضیان دانشجوی مقاطع بالاتر (فوق دیپلم و لیسانس برای نگهبان و کارشناسی ارشد برای بانکدار و متصدی امور اداری)، می بایست تا قبل از بکارگیری، از ادامه تحصیل انصراف داده و برگه تسویه حساب نهایی با دانشگاه را به بانک، ارائه نمایند. (ضمناً دانشجویان مقطع


برای آزمون استخدامی بانک ملت در سال 94 آماده شوید: