تاریخ ثبت نام در آزمون استخدامی بانک ملت در سال 94:
جدول شماره ۱۴ روزشمار آزمون استخدامی سال ۹۴

مرحله انجام کار تاریخ
ثبت نام اینترنتی از تاریخ ۹۴/۰۸/۱۴ لغایت ۹۴/۰۸/۲۲
دریافت کارت ورود به جلسه آزمون از تاریخ ۹۴/۰۹/۱۰ لغایت ۹۴/۰۹/۱۲
آزمون کتبی ۹۴/۰۹/۱۳برای آزمون استخدامی بانک ملت در سال 94 آماده شوید: