لیست شهرهای استخدامی بانک ملت در استان سیستان وبلوچستان در سال 94:


شغل بانکدار:

سیستان وبلوچستان زابل ۱۴ مرد و زن بانکدار
خاش سراوان ایرانشهر چابهار کنارک ۱۴ مرد

شغل نگهبان:

سیستان و بلوچستان زاهدان زابل چابهار ۱۴ مرد نگهبانبرای آزمون استخدامی بانک ملت در سال 94 آماده شوید: