لیست شهرهای استخدامی بانک ملت در استان فارس  در سال 94:


شغل بانکدار:

فارس شیراز فسا مرودشت جهرم خفر لامرد خنج ۱۴ مرد و زن بانکدار
کوار داراب اقلید بوانات هرمود گراش شرفوبه لار وراوی لار قیروکارزین ۱۴ مرد

شغل نگهبان:

فارس شیراز جهرم ۱۴ مرد نگهبانبرای آزمون استخدامی بانک ملت در سال 94 آماده شوید: