لیست شهرهای استخدامی بانک ملت در استان چهارمحال و بختیاری در سال 94:


شغل بانکدار:

چهارمحال و بختیاری لردگان شهرکرد و سامان ۱۴ مرد و زن بانکدار
بروجن فارسان ۱۴ مرد

شغل نگهبان:

چهارمحال و بختیاری شهرکرد ۱۴ مرد نگهبانبرای آزمون استخدامی بانک ملت در سال 94 آماده شوید: