لیست شهرهای استخدامی بانک ملت در استان کردستان در سال 94:


شغل بانکدار:

کردستان مریوان بانه دهگلان قروه کامیاران ۱۴ مرد و زن بانکدار
دیواندره ۱۴ مرد

شغل نگهبان:

کردستان سنندج ۱۴ مرد نگهبانبرای آزمون استخدامی بانک ملت در سال 94 آماده شوید: