اخبار استخدام بانک ملت سال 94 


بانک ملت با استعانت از درگاه خداوند متعال و با راهبرد مشتری مداری، به منظور ارائه خدمات بهینه مالی و بانکی به مشتریان و تکمیل نیروی انسانی خود در رده های شغلی بانکدار، متصدی امور اداری و نگهبان، مطابق با ضوابط و آئین نامه استخدامی بانک، از بین متقاضیان واجد شرایط در مقاطع تحصیلی کارشناسی (جهت رده های شغلی بانکدار و متصدی امور اداری) و دیپلم (جهت رده شغلی نگهبان) براساس اولویت های مورد نیاز و با رابطه استخدامی قراردادی دعوت به همکاری می نماید.برای آزمون استخدامی بانک ملت در سال 94 آماده شوید: