سوالات رایگان استخدامی مدیریت مالی بانک ملت :


1)نرخ بازده مورد توقع سهامداران عادی در یک شرکت تابعی از:

 

الف)نرخ بهره بدون ریسک     ب)میزان ریسک تجاری شرکت

ج)میزان ریسک مالی                   د)هر سه عامل فوق الذکر


 

2)در یک سازمان انتفاعی هدف نهایی از دیدگاه مدیریت مالی چیست؟

 

الف)به حداکثر رساندن سود 

  ب)به حد اکثر رساندن فروش

ج)به حد اکثر رساندن رضایت کارکنان

د)به حد اکثر رساندن ارزش حقوق صاحبان سهام


منبع : www.abedan.blogfa.com خانم ضیائی


 

3)کدام یک از موارد زیر بهترین تعریف در مورد هدف مدیر مالی شرکت است؟

 

الف)به ماکزیمم رساندن سود 

 ب)به ماکزیمم رساندن عایدی هر سهم

ج)پذیرش ریسک متعادل

 د)به ماکزیمم رساندن سود قبل از کسر بهره ومالیات شرکت

 

 

سوالات تشریحی:

 

4)مدیریت دارایی ها یکی از وظایف مدیر مالی است.آنراتوضیح دهید.؟

 

 

  پاسخنامه :

 

 

الف

ب

ج

د

1

 

 

 

٭

2

 

 

 

٭

3

 

٭

 

 

 

 نمونه سوالات فصل دوم مدیریت مالی 1،پیام نور:

 

1)شرکتی وامی به مبلغ30.000.000ریال با نرخ بهره 2۰% از یک بانک دریافت نموده وتعهد کرده آنرا طی 3قسط سالانه که مبلغ هر قسط برابر با3/1 مبلغ وام به اضافه بهره متعلقه باشد پرداخت نماید. مطلوب است مبلغ قسط دوم؟(سراسری)

 

الف)14 میلیون   ب)16 میلیون   ج)14.2 میلیون   د)12 میلیون

 

2)شخصی قطعه زمینی را 2سال قبل به مبلغ یک میلیون ریال خریداری نمود وامروز آنرا به مبلغ دو میلیون ریال فروخت.مطلوب است نرخ بازده سالانه؟(متوسط نرخ افزایش سالیانه)(سراسری 71)

 

الف)50%        ب)100%        ج)41.42%        د)200%

 

3)اگر نرخ بهره مرکب حساب پس اندازی سالانه19% باشدبعد از چندسال مانده حساب پس انداز 2 برابر خواهد شد؟(سراسری72)

 

الف)4            ب)5              ج)3            د)10.56

 

4)شخصی 25 میلیون ریال وام یکساله با نرخ 12% که در ابتا کسر میشود دریافت نمود هزینه های کارشناسی و غیره بالغ بر 1% مبلغ وام بود نرخ بهذه موثر چند درصد است؟(سراسری 74)

 

الف)12.1        ب)13           ج)13.6            د)14.9

 

5)اگر سود شرکتی 2 سال قبل برابر با100 میلیون ریال ومیزان سود شرکت در حال حاضر برابر با225 میلیون ریال باشد متوسط نرخ رشد سالانه شرکت چند درصد بوده است؟(سراسری 76)

 

الف)50            ب)60               ج)70                د)125

 

6)اگر فردی بخواهد 5 سال بعد 2000 ریال در اختیار داشته باشد با فرض نرخ بهره 10%در زمان حال باید چه مقدار پس انداز کند؟(سراسری 78)

 

الف)1356        ب)1360           ج) 1242            د)1365

 

7)اگر نرخ بهره ماهانه در سه ماهه اول 2%ودر سه ماهه دوم3% باشد مبلغ36000 ریال امروز بعد از 6 ماه چند ریال میشود؟(سراسری81)

 

الف)35562          ب)38000        ج)41746          د)51515

 

8)در صورتی که سود اوراق مشارکت 20%و هر سه ماهه پرداخت شود نرخ بازده موثر آن چند درصد است؟(سراسری80)

 

الف) 20            ب) 21               ج)21.55            د)22

9)اگر فاکتور تنزیل نرخ بازده داخلی 0.861 بین فاکتور ونرخ 5 درصد0.864 و6درصد0.840قرار گیرد نرخ بازده داخلی برابر است با:

(سراسری82)

 

الف)6.125%       ب)6.875%        ج)5.125%          د)5.875%

10)ارزش فعلی جریان های نقدی زیر را با 10%مبلغ 5567 ریال است مبلغ جریان نقدی دوم چند ریال است؟(سراسری79)

 

ریال

4000           ؟            1000            0

سال

سوم           دوم              اول            0

 

 

الف)1653           ب)1818           ج)2000           د)3000

 

 

 

سوالات تشریحی :

 

11)یک سهم عادی سه سال قبل به قیمت20 واحد پولی خریداری شدوامروز به همان 20واحد پولی فروخته شده است.در آخر هر سال 1.5 واحد پولی به صاحب سهم سود سهام نقدی پرداخت شده است.نرخ بهره سالانه برای این سرمایه گذاری چه مقدار است؟

 

12)اگر نرخ بهره ماهیانه 1.25 درصد باشد چه مقدار باید در هر ماه قسط پرداخت شود تا یک وام 2000 واحد پولی در 18 ماه مستهلک شود؟

 

 

 

 

 پاسخنامه فصل دوم مدیریت مالی 1:

 

 

الف

ب

ج

د

1

 

 

 ٭

 

2

 

 

٭

 

3

٭

 

 

 

4

 

 

 

٭

5

٭

 

 

 

6

 

 

٭

 

7

 

 

٭

 

8

 

 

٭

 

9

 

 

٭

 

10

 

 

٭

 

 
پاسخ سوال ۱۱:

A=P(A/P 1.25% 18)→A=2000*623%=124.6

 منبع : www.abedan.blogfa.com خانم ضیائی
برای آزمون استخدامی بانک ملت در سال 94 آماده شوید:
کلمات کلیدی:
دانلود نمونه سوالات آزمونهای استخدامی درس مدیریت مالی با پاسخ .فایل شامل 134 نمونه سوال چهار گزینه ای (تستی) آزمونهای استخدامی در درس مدیریت مالی عهسوالات آزمون استخدامی بانک ملت ... نمونه سوالات رایج آزمون های استخدامی .... بانکدار (لیسانس) شامل مدیریت تست استخدامی مدیریت سوال استخدام. ... و رشته های شغلی مرتبط ( امور مالی ، مدیریت اداری ، بازرگانی تولید: 20 سوال به همراه پاسخ. تئوری های مدیریت: 20 سوال به همراه پاسخ. مدیریت مالی: 20 سوال به همراه پاسخ. بازاریابی: 20 سوال سوال پرتکرار مدیریت مالی (همراه با جواب) در آزمون ها می باشد که توسط سایت پاژنگ گردآوری و ارائه ... دانلود رایگان نمونه سوالات درس مدیریت مالی پیام نور با جواب, ... نمونه سوالات استخدامی مدیریت مالی با پا همراه چسب ها : مجموعه سوالات, مدیریت مالی, مدیریت مالی 2, نمونه سوالات .... نرم افزار رایگان چاپ چک - 21,636 مشاهده; مجموعه کامل سوالات عمومی استخدامی + پاسخنامه - 21,499 با پاسخ گزینه ای نه سوال مدیریت مالی٬ نیمسال دوم ۹۲-۹۱ + پاسخنامه. مرداد ۲۴, ۱۳۹۲ ۷ · images. برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید : مدیریت مالی٬ نیمسال دوم ۹۲-۹۱ باشد که به صورت Pdf قابل دانلو آزمون استخدامی بانک ملت در سال 94 آماده شوید: دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی عمومی : · دانلود رایگان آگهی و شرایط استخدام بانک ملت ود رایگان منظور مونه سوالات استخدامی رایگان بانک ملت. سوالات آزمون استخدامی بانک ملت. مجموعه ی زیر نمونه سوالات پیشین آزمون استخدامی بانک دانلود رایگان سوالات عمومی و تخصصی استخدامی بانک ملت ( جدید). سوالات استخدامی خدمات بهینه مالی و بانکی به مشتریان نمونه والات استخدامی بانک ملت را می توانید از همیاردانشجو با بیشترین تعداد .... Oct 20, 2015 - نمونه سوالات استخدامی سوالات ونه سوالات استخدامی بانک ملت (دانلود رای استخدامی هوش و دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک ملت مقاطع کاردانی و کارشناسی آبان ماه و آذرماه استعداد تحصیلی - بانک ملت